Phụ kiện thang máng cáp

Phụ kiện thang máng cáp
Phụ kiện thang máng cáp

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm:

1. Co ngang khay cáp – Flat bend cable tray:

  Co ngang máng cáp ( Hay còn gọi là Co L) dùng để chuyển hướng hệ thống máng theo hướng vuông góc trên cùng một mặt phẳng.

2. Tê khay cáp – Flat tee cable tray:

  Tê khay cáp ( Hay còn gọi là Ngã Ba) dùng để chia hệ thống khay thành ba hướng trên cùng một mặt phẳng.

3. Thập khay cáp – Thập khay điện – Flat four way cable tray:

   Thập khay cáp (Hay còn gọi là Ngã Tư) dùng để chia hệ thống khay cáp thành bốn hướng trên cùng một mặt phẳng.

4. Co lên khay cáp – Co lên khay điện – Internal bend cable tray:

    Co lên khay cáp (Hay còn gọi là Co Bụng, Co Trong) dùng để chuyển hướng hệ thống khay cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên trên.

5. Co xuống khay cáp – Co xuống khay điện-External bend cable tray:

    Co xuống khay cáp (Hay còn gọi là Co Lưng, Co Ngoài) dùng để chuyển hướng hệ thống khay cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng xuống dưới.

 6. Giảm khay cáp – Giảm khay điện – Reducer cable tray:

    Giảm khay cáp dùng cho việc giảm chiều rộng hoặc vừa giảm chiều rộng vừa giảm chiều cao của hệ thống khay cáp.

 

Sản phẩm khác