Bảng giá & catalogue

STT Bảng giá & catalogue Ngày cập nhật Xem báo giá
1 Thông báo lên giá dây điện 27/03/2022  
2 Bảng giá Duha Led tháng 11-2021 (B) 08/03/2022  
3 Bảng giá Duha Led tháng 11-2021 (A) 08/03/2022  
4 Bảng giá thiết bị Novoco 08/03/2022  
5 Bảng giá dây cáp Cadivi 08/03/2022  
6 Bảng giá dây cáp điện TAYA 01/04/2022